Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту

Ми зацікалені у внесенні журналу до електронних бібліотек та наукометричних баз данних. Слід зазначити, що журнал "Психосоматична медицина і загальна практика" створений із викоританням технологій Public Knowledge Project та відповідає всім міжнародним стандартам для наукових періодичних видань. Ми публікуємо матеріали у міжнародному форматі JATS XML, який ідеально підходить для архівування елетронних наукових статей. Також ми піблікуємо матеріали у форматі HTML із використанням метатегів для наукових публікацій за стандартами "Google Scholar" та "Dublin Core" та у форматі PDF, згенерованого за допомогою системи комп'ютерної верстки "TeX".