Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту

Як подати статю до журналу

Журнал "Психосоматична медицина та загальна практика" є науковим періодичним виданням, яке приймає до публікації оригінальні дослідження (рандомізовані контрольовані клінічні випробування, обсерваційні дослідження, дослідження за типом випадок-контроль тощо), систематичні огляди досліджень (з/без використання метааналітичних методик), опис клінічних випадків та короткі повідомлення про дослідження. Ми приймає до публікації наукові статті з медичних дисциплін, а також присвячені клінічній психології. Видання включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу МОН № 409 від 17.03.2020 (медичні науки). 

Статті можуть бути поданими після реєстрації на сайті через електронну систему (панель керування) сайту. Реєстрація доступна за посиланням: Зареєструватись. Прізвище, ім'я та по-батькові слід вносити англійською мовою згідно із правилами транслітерації. Місце роботи слід також вказувати англійською мовою згідно із правилами Вашого наукового/клінічного закладу.

Якщо ви вже зареєстровані можете просто увійти в панель керування та розпочати покроковий процес подачі статті. З переліком основних вимог для подачі статті можна ознайомитись тут.

Авторські права

Авторські права після публікації матеріалу залишаються за авторами. Також автори несуть повну відповідальність за достовірність опублікованих даних.

Ліцензійні умови

Всі публікації розміщенні на умовах ліцензії "Creative Commons Attribution 4.0 International", що передбачає їх вільне розповюдження та використання навіть у комерційних цілях за умови посилання на першоджерело із зазначенням ПІБ авторів, назви статті та журналу, в якому стаття опублікована (включаючи номер тому, випуску та електронного ідентифікаційного номеру статті). Надсилаючи статтю до журналу автори мають бути згодними із цими умовами.

Рецензування

Всі дослідницькі статті, огляди та клінічні випадки, які отримує журнал, проходять експертну оцінку. Цей процес забезпечується зовнішнім (стосовно редакційної колегії журналу та редакційної колегії) рецензентами, фахівцями у галузі досліджень статті. Рецензенти після оцінки рекомендують призначеному редактору (від штатного журналу чи редакційної колегії), чи слід прийняти, переглянути чи відхилити рукопис. Процес експертного огляду подвійний сліпий. Рецензенти та автор є анонімними один для одного. Але ми плануємо щороку публікувати список наших рецензентів. Список на 2016-2017 роки буде доступний в Інтернеті наприкінці 2017 року.

Вартість публікації

Для всіх статей поданих після 31.12.2017 вартість публікації становить 100 грн/сторінка для україномовних статей та 50 грн/сторінка для англомовних статей але не не більше 2000 грн. У вартість публікації вже входить переклад статті англійською мовою (для тих, які написані українською мовою). Це означає, що стаття буде опублікована як українською, так і англійською мовою. Плата приймається тільки після того як статтю було прорецензовано та прийнято до публікації.

Політика журналу стосовно плагіату

Ми вважаємо неприпустимою будь-яку форму плагіату, включаючи самоплагіат. Всі подані статті піддаються виявленню плагіату. Для цього редакційний колектив використовує пошукові системи для тексту статті та подібності в бібліографії з іншими статтями.

Можливі причини відхилення статті

Стаття не має належної наукової якості, була раніше опублікована в цьому чи інших журналах, не пройшла перевірку плагіату або не була оформлена відповідно до рекомендацій для авторів

Індексація журналу

Всі опубліковані статті індексуються в Google Scholar, Ulrichsweb, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD). Копії всіх статей також зберігаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Етика

Параметри досліджень, умови їх проведення та кваліфікація дослідників повинні повністю відповідати вимогам Директивам Європейського Парламенту та Ради 2001/20/ЄС від 04 квітня 2001 року, 2001/83/ЄС від 06 листопада 2001 року, Постанов Європейського Парламенту та Ради 1901/2006 від 12 грудня 2006 року та 1902/2006 від 20 грудня 2006 року, ICH GCP, Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину, Законам України «Про психіатричну допомогу», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про захист персональних даних», Гельсінкської декларації: рекомендації для лікарів з проведення біомедичних досліджень із залученням людини, рекомендаціям ВООЗ Етичним комітетам, що проводять експертизу біомедичних досліджень, Етичному кодексу українського лікаря, Етичному кодексу вченого України.

Дозвіл на проведення дослідження має бути наданий локальною етичною комісією на підставі ознайомлення з усіма його параметрами. Пацієнти можуть бути включені в дослідження лише після надання ними інформованої згоди на участь у дослідженні.