Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту

Психосоматична медицина та загальна практика

Засновник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

Видавець: ФОП Чабан О. С.

Частота виходу: журнал виходить 4 рази на рік, але нові випуски поновлюються безперервно.

ISSN: 2519-8572

Політика журналу

Психосоматична медицина та загальна практика - це електронний медичний журнал із відкритим доступом. Ми публікуємо оригінальні дослідження, огляди та клінічні випадки, які стосуються всіх аспектів діагностики та лікування як соматичних (фізичних) захворювань, так і психічних розладів. Ми дотримуємось політики вільного доступу. Всі опубліковані статті одразу доступні для перегляду через мережу інтернет без додаткових платежів або підписки.

Галузь та проблематика

Наш журнал присвячений актуальним питанням загальних терапевтичних дисциплін (терапія, сімейна медицина, кардіологія, гастроентерологія тощо), психосоматичної медицини, психіатрії, медичної психології, психотерапії та неврології. 

Процедура рецензування

Всі дослідницькі статті, огляди та клінічні випадки, які отримує журнал, проходять експертну оцінку. Цей процес забезпечується зовнішнім (стосовно редакційної колегії журналу та редакційної колегії) рецензентами, фахівцями у галузі досліджень статті. Рецензенти після оцінки рекомендують призначеному редактору (від штатного журналу чи редакційної колегії), чи слід прийняти, переглянути чи відхилити рукопис. Процес експертного огляду подвійний сліпий. Рецензенти та автор є анонімними один для одного. 

Редакційна етика

Параметри досліджень, умови їх проведення та кваліфікація дослідників повинні повністю відповідати вимогам Директивам Європейського Парламенту та Ради 2001/20/ЄС від 04 квітня 2001 року, 2001/83/ЄС від 06 листопада 2001 року, Постанов Європейського Парламенту та Ради 1901/2006 від 12 грудня 2006 року та 1902/2006 від 20 грудня 2006 року, ICH GCP, Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину, Законам України «Про психіатричну допомогу», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про захист персональних даних», Гельсінкської декларації: рекомендації для лікарів з проведення біомедичних досліджень із залученням людини, рекомендаціям ВООЗ Етичним комітетам, що проводять експертизу біомедичних досліджень, Етичному кодексу українського лікаря, Етичному кодексу вченого України.

Дозвіл на проведення дослідження має бути наданий локальною етичною комісією на підставі ознайомлення з усіма його параметрами. Пацієнти можуть бути включені в дослідження лише після надання ними інформованої згоди на участь у дослідженні.

Видавнича система: Open Journal Systems (з авторськими модифікаціями у відповідності до умов GNU General Public License)

Видавничі засоби:  Ми віримо у відкриту науку. Відповідно до цього принципу ми предоставляємо не тільки відкритий доступ до нашого контенту, а й до засобів для видавництва, розроблених нами: конвертер із формату DOCX в JATS XML, із формату JATS XML в LaTeX та JATS Parser модуль для обробки повного тексту статей у цьому форматі в реальному часі та відображенні їх на відповідних сторінках статей. Також для всього OJS ком'юніті ми розробили сучасну тему із використанням Bootstrap 4: посилання на код та демонстраційний сайт. Ці програми ліцензовані відповідно до GNU General Public License v.3, авторські права належать Безшейко В. (заступник головного редактора журналу).

Міжнарождна індексація: CrossrefGoogle Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)Bielefeld Academic Search Engine (BASE)WorldCatDirectory of Open Access Journals (DOAJ).

Гриф МОН: включений до Переліку електронних наукових фахових видань України відповідно до наказу МОН № 409 від 17.03.2020 (медичні науки)