Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Редакційні статті та коментарі
Опубліковано: 2016-09-19

Адаптація Шкали для клінічної діагностики ПТСР та опитувальника "Перелік симптомів ПТСР" для української популяції

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
CAPS-5 PCL-5 PTSD

Анотація

На теперішній час переважна більшість сучасних методик для діагностики посттравматичних станів орієнтована не на класифікацію ICD (Міжнародну класифікацію хвороб — 10), розроблену ВООЗ, а на DSM (Діагностичний та статистичний інструментарій для психічних розладів). Нещодавно був опублікований 5-й перегляд DSM, в якому діагностичні критерії для ПТСР суттєво змінилися. В глобальному контексті наразі замість чотирьох кластерів симптомів у DSM-4 з’явився ще й п’ятий — із включенням негативних думок, оціночних суджень, почуттів. Ці зміни були спровоковані поглядами спеціалістів у галузі когнітивно-поведінкової терапії — основного науково доведеного методу лікування постстресових порушень. Зазнали змін й шкали для оцінки ПТСР – CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5) та PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5). У зв’язку з високою актуальністю проблеми вчасної діагностики та оцінки ПТСР в Україні існує необхідність перекладу та адаптації цих шкал для використання у нашій популяції.

Наразі нами проведений переклад цих шкал, наданих Національним центром по ПТСР США (National Center for PTSD). Надійність та валідність CAPS-5 та PCL-5 оцінюється в рамках дослідження ефективності короткострокової когнітивно-поведінкової терапії при ПТСР. Згідно із попередньо обробленими даними показники надійності (α-Кронбаха), а також валідності схожі із такими, отриманими на американській популяції. Підрахунок остаточних результатів планується на 2017 рік.  На даний момент за допомогою цих шкал обстежено біля 50ти осіб із запланованою загальною вибіркою в 100 осіб.

Оригінальні шкали:

 1. Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. (2013). The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Scale available from the National Center for PTSD at ptsd.va.gov.
 2. Weathers, F.W., Blake, D.D., Schnurr, P.P., Kaloupek, D.G., Marx, B.P., & Keane, T.M. (2013).The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5). Interview available from the National Center for PTSD at ptsd.va.gov.

Шкала PCL-5 (Перелік симптомів ПТСР)

Далі будуть перераховані проблеми з якими інколи стикаються люди, що пережили сильну стресову подію: будь ласка, тримаючи у голові найгіршу подію, уважно прочитайте проблеми та відмітьте наскільки вони вас турбували протягом останнього місяця (Таблиця 1).

Будь ласка, коротко опишіть подію (якщо це викликає сильне занепокоєння пропустіть цей пункт):...

Протягом останнього місяця, як сильно вас турбували Зовсім ні Трохи Помірно Відчутно Дуже
1 Повторювані, хвилюючі та небажані спогади стресового досвіду? 0 1 2 3 4
2 Повторювані, хвилюючі сновидіння про стресовий досвід? 0 1 2 3 4
3 Раптове почуття або події, ніби стресовий досвід знову трапляється? 0 1 2 3 4
4 Почуття засмученості, коли щось нагадує про стресовий досвід? 0 1 2 3 4
5 Сильні фізичні реакції, коли щось нагадувало про стресовий досвід (наприклад, серцебиття, утруднене дихання, потіння)? 0 1 2 3 4
6 Уникання спогадів, думок або почуттів, пов’язаних із стресовим досвідом? 0 1 2 3 4
7 Уникання зовнішніх стимулів (людей, предметів, місць…), які нагадують про стресовий досвід? 0 1 2 3 4
8 Проблеми згадування важливих моментів стресового досвіду? 0 1 2 3 4
9 Сильні негативні переконання про себе, інших людей або навколишній світ (наприклад, «я поганий», «зі мною щось дуже не так», «нікому не можна довіряти», «світ – небезпечне місце»)? 0 1 2 3 4
10 Самозвинувачення або звинувачення інших на рахунок стресового досвіду, або того, що сталося після нього? 0 1 2 3 4
11 Сильні негативні емоції, такі як страх, жах, злість, почуття провини або сором? 0 1 2 3 4
12 Втрата інтересу до тієї активності (діяльності), яка раніше приносила задоволення? 0 1 2 3 4
13 Відчуття віддаленості або відокремленості від інших? 0 1 2 3 4
14 Проблеми у переживанні позитивних емоцій (наприклад, незмога у відчутті радості або любові по відношенні до близької людини) 0 1 2 3 4
15 Роздратування, спалахи гніву, агресивна поведінка? 0 1 2 3 4
16 Те, що ви дуже ризикуєте або робите речі, які можуть зашкодити? 0 1 2 3 4
17 Бути «на взводі» або «на сторожі»? 0 1 2 3 4
18 Відчуття постійної напруги? 0 1 2 3 4
19 Труднощі із зосередженістю? 0 1 2 3 4
20 Проблеми із засинанням або нічні прокидання? 0 1 2 3 4
Таблиця 1. Перелік симптомів ПТСР Переклад та адаптація: Хаустова О.О., Трачук Л.Є., Безшейко В.Г. Оригінал за посиланням 1.

Інтерпретація PCL-5

Опитувальник PCL-5 складається із 20 питань, кожне з яких оцінюється від 0 до 4 балів в залежності від вираженості симптому. Цей опитувальник зазвичай використовується для скринінгу ПТСР. Питання по цій шкалі відображаються відповідні кластери симптомів ПТСР згідно із класифікацією DSM-5:

 • Критерій А – опис травматичної події.
 • Критерій В, симптоми інтрузії – від 1 по 5-те запитання.
 • Критерій C, симптоми уникнення – 6 та 7 запитання.
 • Критерій D, негативні думки та емоцій – від 8 по 14 запитання.
 • Критерій Е, симптоми надмірної реактивності – від 15 по 20 запитання.

Мінімально можливий бал – 0, максимально можливий – 80. Для діагнозу ПТСР наявність експозиції до травматичної події є обов’язковою.

Є 2 підходи щодо інтерпретації результатів. Клінічно значущими симптоми вважаються, якщо:

 1. Підрахунок по кластерах симптомів. Пацієнт відповідає на 2+ балів по одному запитанню із критеріїв В та С, та на два запитання – критеріїв D та E.
 2. Підрахунок загальної кількості балів. Пацієнт загалом набирає 33 або більше балів.

Інтерпретація CAPS-5

Структуроване клінічне інтерв’ю CAPS-5 зазвичай використовується для постановки діагнозу ПТСР. CAPS-5 оцінює основні критерії цього розладу, ступінь функціональних порушень та клінічну оцінку тяжкості розладу та зміну тяжкості у процесі лікування. Пункти, які використовуються у цій шкалі, відповідають діагностичним критеріям ПТСР згідно із настановою DSM-5:

 • Критерій А – наявність травматичної події.
 • Критерій B – 5 запитань стосовно симптомів інтрузії.
 • Критерій С – 2 запитання щодо симптомів уникнення.
 • Критерій D – 7 запитань стосовно негативних думок та емоцій.
 • Критерій Е – 6 запитань щодо надмірної реактивності/збудливості.
 • Критерій F – тривалість симптомів (має бути >1 місяця).
 • Критерій G – Порушення спричиняє клінічно значущий дистрес або погіршення в соціальній, професійній або іншій важливій сфері функціонування.

Для констатації ПТСР пацієнт повинен мати експозицію до травмуючої події, набрати 2 або більше балів хоча б по одному із запитань критеріїв В та С, а також 2 або більше балів хоча б по двом запитанням критеріїв D та E. Тривалість симптомів має складати >1 місяця. «Загальні рейтинги» є допоміжними для визначення ступеню функціональних порушень, тяжкості розладу, змін під час лікування, рівня деперсоналізації/дереалізації та валідності результатів.

Як цитувати

1.
Bezsheiko V. Адаптація Шкали для клінічної діагностики ПТСР та опитувальника "Перелік симптомів ПТСР" для української популяції. PMGP [інтернет]. 19, Вересень 2016 [цит. за 08, Червень 2023];1(1):e010108. доступний у: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/8