Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Новини
Опубліковано: 2017-09-04

Майндфулнес ефективна при хронічному болю

Редакція журналу
майндфулнес релаксація медитація хронічний біль

Анотація

В рамках нового мета-аналізу метод продемонстрував дієвість в зниженні інтенсивності болю, симптомів депресії та покращення якості життя.

Актуальність

Майндфулнес – це сукупність психологічних технік, які неправлені на навчання керування увагою, зміщення її для усвідомлення досвіду, який людина отримує тут і зараз. Адепти цього методу стверджують, що він бере початок із традиційних буддистських практик «anapanasati» (практика спеціального дихання), «satipaṭṭhāna» (техніка спокійного самоусвідомлення), «vipassana» (техніка піднесення над реальністю).

Однак, широкого розповсюдження в Західних країнах цей метод почав набувати з початку 80х років після розробки програми редукції стресу на основі майндфулнес співробітником медичного центру при Массачусетському університету Джоном Кабат-Зіном (Jon Kabat-Zinn). На відміну від інших подібних медитаційних практик ефективність цього методу інтенсивно вивчалась в рамках рандомізованих контрольованих досліджень протягом останніх 20 років.

Наразі, найбільш вивченими залишаються редукція стресу на основі майндфулнес (mindfulness-based stress reduction) та когнітивна терапія на основі майндфулнес (mindfulness-based cognitive therapy).

Типова програма роботи з пацієнтом із використанням майндфулнес

Відповідно до настанов з використання майндфулнес когнітивної терапії, програма роботи із пацієнтами складається з 8 занять, що проводять раз у тиждень. Щотижнева робота з пацієнтом складається з 3 частин – освітньої, навчання практичним технікам та виконання спеціальних вправ, а також виконання практичних домашніх завдань.

Наведемо приклад завдань на перший та третій тиждень згідно із настановою Ребекки Крейн (Rebecca Crane) для групових занять із майндфулнес когнітивної терапії 1. Перша сесія полягає у створенні підтримуючого середовища для роботи, яка чекає на майбутніх заняттях. Терапевт вчить клієнта розпізнавати ті речі, які він робить «на автопілоті» (неусвідомлено) та які мають вплив на звичне життя. Наприклад, активно направляти увагу на який-небудь об’єкт, на який в іншому разі клієнт не приділяє активної уваги. Типова початкова практика – усвідомлено з’їсти родзинку. Потім згідно із цим же принципом терапевт вчить клієнта «сканувати» власне тіло, окремо для різних його ділянок.

Третій тиждень присвячується навчанню техніки майндфулнес рухів та майндфулнес дихання. На цьому етапі тіло ніби стає місцем отримання досвіду. Пацієнт під час глибокого дихання сканує окремі частини тіла, відмічає відчуття, які при цьому в них виникають, та свої емоції. Те саме проводиться стосовно тіла у русі. Вправи на майндфулнес рухи полягають у навчанні переносити увагу на теперішні тілесні відчуття, які виникають під час рухів, та на сам процес руху.

Тиждень 1: «Аутопілот»
Практика на сесії З’їсти родзинку усвідомлено, із активним включенням уваги до цього процесу. Медитація із скануванням тіла
Вправи на сесії Створення комфортного клімату у групі, мета занять, обмеження в групі, представлення учасників.
Домашнє завдання 45-хвилинна медитація із скануванням тіла. Практика із активною увагою при виконання повсякденних завдань – прийняття душу, приготування їжі тощо
Тиждень 3: Майндфуднес дихання та рухи тіла
Практика на сесії Майндфулнес рухи. Стретчінг (вправи на розтягнення) + дихання. Стретчінг проводиться стоячи та «усвідомлено», після проводиться медитація із фокусуванням на диханні та відчуттях у тілі. Це може супроводжуватись короткими практиками майндфулнес «бачення» та «слухання».
Вправи на сесії Аналіз попередньо заповненого щоденника приємних та неприємних відчуттів/досвіду.
Домашнє завдання Вправи на стретчінг та дихання 3 рази на тиждень. Вправи на усвідомлені рухи 3 рази на тиждень. Продовження ведення календаря приємного та неприємного досвіду/відчуттів.
Таблиця. План роботи першого та третього тижнів для групових занять із майндфулнес когнітивної терапії 1.

Ефективність при хронічному болю

В рамках нового дослідження співробітники аналітичного центру «RAND» провели мета-аналіз всіх наукових робіт, в яких вивчалась ефективність майндфулнес при хронічному болю 2. Після ретельного відбору автори включили 38 рандомізованих контрольованих досліджень у подальший аналіз.

Загалом, в дослідженнях для лікування пацієнтів із хронічним болем використовували редукцію стресу на основі майндфулнес або майндфулнес когнітивну терапію. В якості контролю слугувало звичайне лікування, психоосвіта, лист очікування або групи підтримки. Генез болю був різним, але в переважній більшості це були пацієнти із болем у нижній частині спини, раковим болем, фіброміалгією, постгерпетичною невралгією, головним болем та діабетичною периферичною нейропатією.

Період спостереження в середньому тривав 4-60 тижнів. Оскільки в дослідженнях використовували різні шкали для оцінки болю, для аналізу змін використали показник стандартизованої різниці середніх (СРС). Для підрахунку СРС використовують доволі просту формулу, щодо оцінки болю від змін у шкалі болю протягом лікування в експериментальній групі віднімали такі зміни у контрольній групі та різницю ділили на стандартне відхилення у вибірці.

Відповідно до цього показника 0.20-0.49 прийнято вважати малим розміром ефекту (малий ефект терапії), 0.50-0.79 – середнім розміром ефекту та ≥0.80 – великим розміром ефекту терапії.

Згідно із розрахунками стосовно болю СРС для майндфулнес був статистично достовірний, але цей показник склав лише 0.32 (малий розмір ефекту). В дослідженнях відмічалась висока гетерогенність результатів, наприклад, в одних роботах значимого зниження інтенсивності болю не відмічали, а в інших воно сягало 35-46%.

Наскільки ці зміни значні? Візьмемо стандартну 10-бальну візуально-аналогову шкалу болю, де 0 – пацієнт зовсім не відчуває болю, а 10 балів – найбільш значний біль, який можна тільки відчувати. За початкову інтенсивність болю візьмемо 6 балів, а за стандартне відхилення – 1.5. При цих вхідних даних можна очікувати зменшення болю в групі майндфулнес на 0.6 балу більше, ніж в контрольній групі (стандартне лікування, плацебо чи лист очікування).

Симптоми депресії в групі майндфулнес у порівнянні з контролем теж достовірно зменшились, при цьому СРС склала 0.15 (дуже малий розмір ефекту). Це саме стосується і якості життя, але СРС в даному разі була суттєво більша – 0,49 (на межі із середнім розміром ефекту).

Як зазначають автори дослідження, ефект майндфулнес щодо болю був статистично достовірний, але, все ж, невеликий. Одним із суттєвих обмежень було те, що більшість наукових робіт були доволі низької якості. Наприклад, в них не описувалась процедура рандомізації, не проводився «intention-to-treat» аналіз (аналіз за призначеним лікуванням), погано описана процедура спостереження.

Нагадаємо, що відповідно до британських клінічних настанов від NICE, наприклад, по лікуванню хронічного болю у нижній частині спини (low back pain), використання медитативних технік рекомендоване у складі спеціальних комплексних програм разом із біомеханічними та аеробними вправами 3.

Як цитувати

1.
Bezsheiko V. Майндфулнес ефективна при хронічному болю. PMGP [інтернет]. 04, Вересень 2017 [цит. за 04, Лютий 2023];2(3):e020370. доступний у: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/70