Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Новини
Опубліковано: 2017-08-24

Оптимальний цільовий рівень артеріального тиску при гіпертензії у осіб похилого віку

Редакція журналу
гіпертензія цілі рекомендації

Анотація

Цільовий рівень тиску <140/90 мм рт ст дозволяє досягти кращого попередження кардіоваскулярних подій, але це потребує більш детального вивчення.

Актуальність

Артеріальна гіпертензія – це розповсюджений стан, який характеризується підвищенням систолічного та/або діастолічного артеріального тиску вище 140 та 90 мм рт ст відповідно. Незважаючи на те, що у більшості людей підвищення тиску носить асимптоматичний характер, цей стан суттєво підвищує кардіоваскулярну захворюваність та смертність.

Пацієнти із гіпертензією потребують комплексного підходу щодо попередження серцево-судинних проблем, включаючи зміну способу життя та призначення медикаментів. Головною метою фармакотерапії є зниження артеріального тиску до тих меж, в яких ризик кардіоваскулярних подій є найменшим. Цільові рівні артеріального тиску можуть відрізнятись в залежності від стану здоров’я пацієнта, його віку та наявності супутніх захворювань, наприклад, діабету 2го типу.

Більшість клінічних настанов рекомендують перед призначенням антигіпертензивної терапії вираховувати кардіоваскулярний ризик пацієнта, тобто ймовірність розвитку кардіоваскулряних захворювань в найближчі 5 або 10 років.

Якщо взяти Австралійську «Heart Foundation», ця організація рекомендує оцінювати такий ризик, базуючись на віку пацієнта, наявності діабету, його ускладнень, хронічної ниркової недостатності, рівня холестерину, початкового (до лікування) рівня артеріального тиску, та спадкових хвороб, пов’язаних із метаболізмом ліпідів 1.

При наявності низького кардіоваскулярного ризику (<10% на найближчі 5 років) автори цієї настанови рекомендують починати антигіпертензивну терапію при артеріальному тиску ≥ 160/100 мм рт ст, при помірному та високому ризику (10-15% та >15%) – при показниках ≥140 та/або ≥90 мм рт ст. При цьому, цільовий рівень має бути <140/90 мм рт ст або нижче, якщо пацієнт добре переносить лікування 1.

Однак доказова база щодо оптимальних таргентних рівнів для артеріального тиску при гіпертензії залишається невеликою.

Нові докази

В рамках нового Кокраніського систематичного огляду група вчених під керівництвом Скотта Гаррісона із Університету Альберти проаналізувала нові дослідження для встановлення оптимального цільового рівня тиску у осіб похилого віку із гіпертензією 2.

Перш за все, авторів цікавило, які переваги можуть дати стандартні терапевтичні цілі у вигляді підтримки систолічного артеріального тиску (САТ) нижче 140 мм рт ст в порівнянні із більш високими цільовими рівнями - <150 або 160 мм рт ст. Тобто автори хотіли перевірити дієвість рекомендацій більшості міжнародних клінічних настанов.

Після перегляду всіх опублікованих робіт вчені відібрали 3 найбільш якісних рандомізованих контрольованих дослідження для подальшого аналізу. Загальна вибірка склала 8221 осіб. Середній вік пацієнтів – 75 років. Основні результати представлені в таблиці 1.

Показник Випадки при САТ <140 Випадки при САС <150-160 Відносний ризик Якість доказів
Загальна смертність 31 на кожну 1000 осіб 39/1000 1.24 Низька
Інсульт 20/1000 25/1000 1.25 Низька
Кардіоваскулярні події 42/1000 50/1000 1.19 Низька
Припинення лікування через побічні ефекти 17/1000 14/1000 0.83 Низька
Таблиця 1. Порівняльна ефективність низьких та високих таргетних рівнів САТ.

Згідно із цими даними підтримка низького цільового рівня САТ (<140 мм рт ст), дійсно, мала свої переваги. Наприклад, це дозволяло знизити загальну смертність на 24%, ризик інсульту на 25% та кардіоваскулярних подій на 19%.

Однак, якість отриманих доказів була низькою, а це означає необхідність подальшого дослідження цієї проблеми перед створенням відповідних рекомендацій. Таким чином, не дивлячись на те, що більшість міжнародних клінічних настанов рекомендують притримуватися саме таких низьких цільових рівнів САТ, вони не мають під собою достатнього доказового підґрунтя.

Як цитувати

1.
Bezsheiko V. Оптимальний цільовий рівень артеріального тиску при гіпертензії у осіб похилого віку. PMGP [інтернет]. 24, Серпень 2017 [цит. за 04, Лютий 2023];2(3):e020367. доступний у: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/67