Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Тези конференції
Опубліковано: 2021-12-11

Досвід роботи мультидисциплінарної бригади реабілітаційного відділення у відновному лікуванні постінсультних пацієнтів з психосоматичними проявами

Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр
Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр
Буковинський Державний Медичний Університет
Буковинський Державний Медичний Університет
Буковинський Державний Медичний Університет
мультидисциплінарна бригада постінсульт реабілітація психосоматичні прояви

Анотація

Даний текст є тезами ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика». Описане нижче присвячено досвід роботи мультидисциплінарної бригади реабілітаційного відділення у відновному лікуванні постінсультних пацієнтів з психосоматичними проявами.

Актуальність

Інсульт посідає 2-е місце у переліку головних причин смерті і є провідною причиною інвалідності в Україні. Щороку в нашій державі трапляється близько 150 тис. інсультів. Близько 70% пацієнтів, які вижили після інсульту, мають стійкий неврологічний дефіцит та страждають від його фізичних, когнітивних, психічних та соціально-економічних наслідків. Третина пацієнтів з інсультом в Україні – люди працездатного віку і лише невелика частка з тих, хто його переніс, повертається до роботи. Досвід розвинутих країн останніх десятиліть свідчить, що якісна медична допомога пацієнтам із гострим мозковим інсультом може істотно зменшити ризик передчасної смерті чи набутої інвалідності.

Мета

Аналіз досвіду впровадження мультидисциплінарного підходу в реабілітації постінсультних пацієнтів з психосоматичними проявами та подальшою корекцією підходів до відновного лікування.

Результати дослідження та їх обговорення

До мультипрофесійної команди фахівців Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру входять: невролог, реабілітолог, лікар фізичної культури, ерготерапевт, лікар-психолог (психотерапевт), логопед. Відповідно до Закону України “Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я” на засіданнях мультидисциплінарної бригади обговорюються короткострокові та довгострокові Smart-цілі індивідуально для кожного пацієнта, враховуючи тяжкість захворювання, функціональні можливості пацієнта та його потреби. Також вирішуються способи досягнення запланованого результату, складаються комплексні завдання та проводяться заходи відновного лікування. Обов’язковим є моніторинг результатів, оцінка виконання плану та своєчасне коригування роботи команди. За потреби до консиліуму можуть залучатися лікарі суміжних спеціальностей: кардіолог, офтальмолог, ревматолог, психіатр.

За піврічний період роботи реабілітаційного відділення нами було виявлено низку психологічних чинників, які, ймовірно, могли бути провокуючими факторами виникнення порушення мозкового кровообігу, або принаймні суттєвими чинниками впливу на ефективність реабілітаційного процесу:

  • протиріччя між прагненнями людини та зовнішніми життєвими обставинами;
  • сильні негативні реакції, з якими пацієнту не вдається справитись;
  • звичка брати на себе “непідйомний” тягар турбот та відповідальності;
  • тривале внутрішнє напруження внаслідок установок “треба негайно”, “повинен щось-комусь”;
  • страх залишитись одинаком, бути покинутим (часто внаслідок пережитої втрати близької людини);
  • глибока внутрішня потреба згуртувати сім’ю, об’єднати над однією проблемою.

Важливим аспектом у роботі з постінсультними пацієнтами з психосоматичними проявами є психологічний супровід відновного лікування та реабілітації, який в свою чергу спрямований на роз’яснення мети та завдань реабілітації, мотивацію до виконання індивудіального реабілітаційного плану, пошуку внутрішнього ресурсу, створення нових установок та життєвих цілей. Психотерапевтична робота спрямована на подолання психосоматичних проявів (депресивного епізоду, тривожно-фобічних реакцій, іпохондричного, панічного розладу, сенестоалгічного синдрому), прийняття неврологічного чи когнітивного дефіциту та адаптацію до обмежених можливостей соціальної активності.

Висновок

Мультидисциплінарний принцип полягає в узгодженій взаємодії, координованості дій конкретних напрямів роботи всіх фахівців та отриманні посилюючого впливу комплексного підходу до відновного лікування неврологічних пацієнтів з психосоматичними проявами. Мультидисциплінарний підхід дозволяє вдосконалити заходи та методи реабілітаційного процесу. Важливим аспектом є індивідуальний підхід до кожного хворого. Натомість пацієнт має можливість отримати ефективний багатопрофільний підхід у лікуванні, відчути себе активним учасником та повноцінним партнером цього процесу.

Як цитувати

1.
Фордук Н, Доцюк В, Мойсюк З, Поліщук О, Амеліна Т. Досвід роботи мультидисциплінарної бригади реабілітаційного відділення у відновному лікуванні постінсультних пацієнтів з психосоматичними проявами. PMGP [інтернет]. 11, Грудень 2021 [цит. за 09, Серпень 2022];6(4):e0604317. доступний у: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/317