Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Тези конференції
Опубліковано: 2021-05-29

Когнітивно-поведінкова терапія як важлива складова комплексного лікування порушень сну при соматоформних розладах

ЛНМУ ім. Данила Галицького
ЛНМУ ім. Данила Галицького
ЛНМУ ім. Данила Галицького
Соматоформні розлади порушення сну когнітивно-поведінкова психотерапія

Анотація

Даний текст є тезами IIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика». Описане нижче присвячено аналізу ефективності застосування когнітивно-поведінкової терапії  у комплексному лікуванні порушень сну при соматоформних розладах.

Актуальність

Насоматоформні розладами на даний час страждає близько 1.5-2% дорослого населення. Поряд із основними специфічними ознаками цієї групи порушень, до яких здебільшого належать неприємні тілесні відчуття різної локалізації та характеру, а також вегетативні прояви, є проблема порушення сну, яка також суттєво впливає на рівень функціонування та якість життя пацієнта. Численними дослідженнями доведено взаємозв’язок між порушенням нейроендокринної регуляції та безсонням, зокрема у секреції кортизолу та виникненні й посиленні симптомів тілесного дискомфорту. Ці дані вимагають окремої уваги клініцистів до симптомів порушення сну в структурі невротичних станів, які супроводжуються неприємними тілесними відчуттями. У сучасних клінічних протоколах поряд з медикаментозною корекцією порушень сну активно використовуються психотерапевтичні інтервенції, які мають доказову ефективність.

Мета

Дане дослідження мало на меті оцінити вираженість порушень сну, які виникають у пацієнтів з соматоформними розладами, а також порівняти ефективність стратегій застосування певних видів терапії для корекції цих порушень.

Матеріали та методи

Було обстежено 64 пацієнти, у 35 (54.7%) було діагностовано недиференційований соматоформний розлад (F45.1)та у 29 (45.3%) соматоформну вегетативну дисфункцію (F45.3) за класифікацією МКХ-10. Усі пацієнти мали порушення сну, вираженість яких оцінювалася за Пітсбурзьким індексом якості сну - PSQI (The Pittsburgh Sleep Quality Index). Пацієнти були поділені на дві групи: до основної групи увійшли пацієнти, які приймали селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) у терапевтичних дозах та додатково відвідували групові сеанси когнітивно-поведінкової терапії, скеровані на корекцію порушень сну двічі на тиждень впродовж 4-х тижнів (n=34), до контрольної групи увійшли пацієнти (n=30), які приймали селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) у терапевтичних дозах. Для корекції порушень сну застосовувалися такі елементи та техніки когнітивно-поведінкової терапії, як психоедукація та ведення щоденника сну, методика регуляції сну та контролю стимулів, корекція способу життя та гігієна сну, робота з когнітивними переконаннями, а також техніки м’язевої та дихальної релаксації, mindfulness. Оцінка функції сну пацієнтів проводилася з метою скринінгу перед початком застосування терапії та на 28-й день терапії.

Результати

Сумарне значення індексу якості сну (PSQI), у пацієнтів основної та контрольної груп (М±м) становили 9.93±2.38 та 10.21±2.16(р>0.05) у перший день дослідження та різнилася несуттєво. На 28-й день терапії, між показниками основної та контрольної груп, виявлено суттєву різницю індексу якості сну (PSQI): у пацієнтів основної групи склав 1.93±0.27, у пацієнтів контрольної групи 5.13±1.53 (р<0.05).

Обговорення

Результати дослідження виявили суттєву різницю у якості сну пацієнтів основної групи, які окрім медикаментозної терапії відвідували сесії когнітивно-поведінкової терапії та пацієнтів контрольної групи, які приймали лише фармакотерапію.

Висновок

Застосування когнітивно-поведінкової терапії в структурі комплексного лікування порушень сну у пацієнтів з соматоформними розладами є ефективною стратегією у покращенні якості та тривалості сну, що обумовлено можливістю пацієнтів самостійно використовувати психотерапевтичні техніки для регуляції порушень сну.

Як цитувати

1.
Плевачук О, Рахман Л, Шпильовий Я. Когнітивно-поведінкова терапія як важлива складова комплексного лікування порушень сну при соматоформних розладах. PMGP [інтернет]. 29, Травень 2021 [цит. за 05, Грудень 2021];6(2):e0602276. доступний у: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/276