Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Опубліковано: 2017-03-31

Оцінка викликаних потенціалів мозку у хворих із симптомами астенії і тривоги та парціальною втратою зору

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня
Донецький національний медичний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
втрата зору травма непсихотичні психічні розлади астенія тривога нейропсихологія когнітивний викликані потенціали мозок сенсомоторна реакція

Анотація

Актуальність. Втрата зору, навіть часткова, особливо в зрілому віці, супроводжується емоційними, мотиваційними і соціальними наслідками, які безпосередньо впливають на психофізіологічний стан самої людини, його комунікації в суспільстві і, часто, соціальний статус суб'єкта.

Методи та матеріали. З групи хворих-добровольців з частковою втратою зору (n=15, всі чоловіки) травматичного генезу, були сформовані групи для проведення нейрофізіологічних досліджень. Пізніше, дві групи були сформовані з групи обстежених: с симптомами астенії і тривоги. В групу астенії була включені пацієнти з клінічним переважанням астенії, у яких були виявлені астено-депресивні і астено-іпохондричні синдроми. Групу контрою склали 20 пацієнтів (чоловіки), які відповідали за віком обстежуваним групам та не мали психічних порушень.

Результати. В результаті дослідження були виявлені унікальні електрофізіологічні маркери астенічних і тривожних груп. Для групи астенії, це був показник корректностіі сенсомоторної реакції, а також амплітуд компонентів: P1, N1, P2, N2. Для групи астенії показники були: латентний період Р1, інтервали p1n1 і N2P3, амплітуда коливання p1n1. Показники ERP, властиві для обох груп, також були визначені; вони статистично достовірно диференціювати їх від групи порівняння. У статті обговорюються нейрофізіологічні механізми, що лежать в основі зміни мозкової активності у пацієнтів з непсихотическими психічними розладами з частковою втратою зору травматичного генезу з переважанням астенічних і тривожних проявів.

Висновок. Враховуючи помічені відмінності можна зробити висновок про наявність специфічних змін у передніх та верхніх ділянках скроневої кори головного мозку, гіпокампі та інших ділянках, задіяних у підтримці активної уваги та пізньої когнітивної обробки інформації у пацієнтів із тривожними та астенічними проявами.

Повний текст статті доступний для таких мов: English.