Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Тези конференції
Опубліковано: 2019-11-08

Психічне здоров’я і стигматизація в умовах сьогодення

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Психічне здоров'я Стигматизація Студенти-медики

Анотація

Даний текст є тезами II Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено психічному здоров’ю і стигматизації в умовах сьогодення.

Актуальність

У сучасному українському суспільстві надзвичайно гостро постає проблема психічного здоров’я. Явище стигматизації досить поширене як у всьому світі, так і в Україні.

Мета

Метою було вивчити поширеність стигматизації серед студентів Вінницького національного медичного університету (ВНМУ) ім. М.І Пирогова, Одеського національного медичного університету (ОНМедУ), Буковинського державного медичного університету (БДМУ). Визначити рівень стигматизації серед студентів цих навчальних закладів.

Матеріали та методи

Аналітичний, системний, описовий, та порівняльний методи, а також опитування шляхом власної розробленої анкети.

Результати

Загалом проведено анкетування 643 студентів. Серед них студенти ВНМУ ім. М.І.Пирогова (із них 77,5% жінки та 22,5% чоловіки), ОНМедУ (84,8% жінки, 15,2% чоловіки), БДМУ (79,1% жінки, 20,9% чоловіки). Більшість студентів вищих навчальних закладів вважають необхідною наявність особливого ставлення до психічнохворих осіб, але 5,1% студентів спростовують це. На запитання: «Під час навчання чи спостерігали Ви погане ставлення медичного персоналу психіатричних лікарень щодо хворих (образи, приниження)?» 16,0% студентів спостерігали у Вінницьких закладах охорони здоров’я, 19,7% у Одеських закладах і 20,9% студенти БДМУ, відповіли так. На запитання: «Чи ображали Ви психічнохворих?» відповіли "Так" 2,4 % студенти ВНМУ, 1,5% ОНМедУ, 0,9 % БДМУ. При тому, що більшість при зустрічі з психічнохворими відчувають співчуття. На питання: «На Вашу думку, психічнохворі потребують лікування в психіатричних лікарнях, психіатричних диспансерах, денних стаціонарах, вдома?» більшість студентів за Європейську модель «в соціальному середовищі», яка в західних країнах та у США значною мірою витіснила попередню, традиційну модель опіки, у якій центральне місце займала госпіталізація до психіатричної лікарні.

Висновки

Таким чином, в сучасному українському суспільстві явища стигматизації є і його важко викоренити. Прикро, що воно є серед медичних працівників, а особливо серед майбутніх лікарів. Встановлено,що відсоток студентів медиків у яких мало місце не коректне відношення до людей з психічними захворюваннями не перевищує 2,4%,та факт його наявності, робить проблему стигматизації надзвичайно гострою в умовах сьогодення.

Як цитувати

1.
Чорна В. Психічне здоров’я і стигматизація в умовах сьогодення. PMGP [інтернет]. 08, Листопад 2019 [цит. за 02, Серпень 2021];4(2):e0402201. доступний у: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/201