Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Тези конференції
Опубліковано: 2019-10-30

Представленість депресивних проявів у вагітних із загрозою переривання вагітності, які проживають в Луганській області

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів i тканин МОЗ України
вагітність загроза переривання вагітності депресія

Анотація

Даний текст є тезами II Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено представленості депресивних проявів у вагітних із загрозою переривання вагітності, які проживають в Луганській області.

Актуальність

Затяжні збройні конфлікти створюють не тільки політичні, правові, соціально-економічні проблеми, формують міграційні потоки населення, а й впливають на соматичне та психічне здоров'я людей. Крім того, що жінки, залучені в збройний конфлікт, часто знаходяться під впливом травмуючих подій і щоденних стресів з ризиком підвищеного рівня психічних розладів, вагітність сама по собі є критичним етапом у розвитку особистості жінки. Загроза переривання вагітності (ЗПВ) - найпоширеніше ускладнення вагітності, яке виникає в 15-20% випадків триваючої вагітності й пов'язане з передчасними пологами та низькою вагою при народженні, прееклампсією, передчасним розривом плодових оболонок.

Мета дослідження

Метою дослідження було вивчення поширеності та вираженості депресивних проявів у вагітних із ЗПВ в I і II триместрах, які проживають в Луганській області, для удосконалення лікувально-профілактичних заходів та профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у таких жінок.

Матеріали та методи

Обстежено 38 вагітних (група I) в I і II триместрах вагітності, які отримували лікування з приводу ЗПВ в лікарнях, розташованих у Луганській області. Контрольну групу (група II) склали 33 вагітних з необтяженим анамнезом із фізіологічним перебігом вагітності аналогічного гестаційного терміну. Було проведено комплексне клініко-акушерське обстеження з включенням опитувальника Бека для визначення рівня депресивних проявів. Статистична обробка даних проводилася з використанням програми SPSS 17.0 и Microsoft Excel for Windows (2013). Для опису даних порядкового типу було використано формат Me (Q1-Q3), де Me - медіана, Q1 - 25-й квартиль, Q3 - 75-й квартиль. Оцінювалися достовірні відмінності за допомогою непараметричного теста Манна-Уітні для незалежних вибірок. Критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез приймали рівним 0,05.

Результати

Пацієнтки групи I характеризувалися достовірно вищими показниками депресії в порівнянні з жінками групи II: 8,00 (5,75–10,25) і 6,50 (4,25–7,25) балів відповідно (р=0,01). Відсутність депресивних симптомів відмічено у 26 (68,42%) - групи I та у 32 (96,97%) - групи II, легкі прояви зафіксовані в 11 (28,95%) і 1 (3,03%) випадках відповідно, помірні прояви депресії мала 1 (2,63%) жінка групи I.

Висновки

Поширеність депресивних проявів серед вагітних із ЗПВ в порівнянні із здоровими вагітними зустрічається в 10,4 рази частіше та складає 31,58%. Показники депресії в них достовірно перевищує аналогічні дані здорових вагітних, що може розцінюватися як психічні прояви стресового стану. Антенатальне вивчення депресивних проявів у вагітних із симптомами ЗПВ, які проживають в зоні військового конфлікту, дозволить індивідуалізувати підхід до ведення та своєчасно розробити, в разі потреби, корегуючи та реабілітаційні заходи, які будуть сприяти благополучному завершенню вагітності и впливати на здоров’я матері та її потомства.

Як цитувати

1.
Ірина Р. Представленість депресивних проявів у вагітних із загрозою переривання вагітності, які проживають в Луганській області. PMGP [інтернет]. 30, Жовтень 2019 [цит. за 19, Вересень 2021];4(2):e0402198. доступний у: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/198