Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Опубліковано: 2019-05-11

Ґендерні особливості вживання алкоголю зі шкідливими наслідками при психічній та соматичній патології в практиці сімейної медицини

Інститут психіатрії та наркології МОЗ України

Анотація

Даний текст є тезами Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено ґендерним особливостям вживання алкоголю зі шкідливими наслідками при психічній та соматичній патології в практиці сімейної медицини.

Актуальність

За останніми даними ВООЗ, через вживання алкоголю щорічно у світі помирає близько 3 млн осіб. Лікування хворих, які звертаються із соматичними скаргами до сімейних лікарів і вживають алкоголь зі шкідливими наслідками, є однією з найскладніших проблем сучасної медицини в Україні та світі. Проведені дослідження доводять, що коморбідні порушення погіршують перебіг основного захворювання і призводять до його хронізації, інвалідизації та передчасної смерті працездатного населення.

Мета роботи

Дослідити ґендерні особливості вживання алкоголю зі шкідливими наслідками при психічній та соматичній патології в практиці сімейної медицини.

Матеріали та методи

Нами було відібрано 240 тематичних хворих, які звертались із соматичними скаргами до сімейного лікаря в заклади амбулаторної допомоги загального профілю. Досліджувана група складалась із 155 (64,6%) чоловіків та 85 (35,4%) жінок віком від 18 до 60 років. Пацієнти, за умови інформованої згоди, були обстежені із застосуванням розробленої уніфікованої карти, яка включає психодіагностичні методики та AUDIT-тести.

Результати та їх обговорення

Проаналізувавши результати тесту ALCOHOL-AUDIT, було встановлено, що в ґендерному плані жінки вживають алкоголь менше за чоловіків: 30% та 70%, відповідно. Психодіагностичне дослідження визначило, що у чоловіків превалює вираженість депресивного компоненту більше, ніж тривожного і астенічного. Рівень свідомості особистісної провини вживання алкоголю знижений, також виявлено суттєвий прояв суб`єктивної раціоналізації власної негативної поведінки. У жінок на перший план виходить стрімке зростання астенічної симптоматики. Також відмічаються високі емоційні коливання з більшою вираженістю тривожного компоненту та швідкий темп розвитку психічної і соматичної декомпенсації. Чинники початку негативної динаміки вживання алкоголю у жінок частіше мають міжособистісний характер.

Висновки

Робота висвітлює основні ґендерні особливості вживання алкоголю зі шкідливими наслідками при коморбідній психічній та соматичній патології в практиці сімейної медицини.