Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Опубліковано: 2017-03-02

Адаптація BRIAN-інтерв'ю (українська версія) для оцінювання біологічних ритмів у пацієнтів з гострим психозом

ТМО "Психіатрія" у місті Києві
Medical Center, San Ramon, USA
Біологічні ритми психоз BRIAN-інтерв'ю опитувальник інсомнія шизофренія

Анотація

Актуальність. Останніми роками поновився інтерес до вивчення біологічних ритмів людини. Зростає число публікацій, присвячених дослідженню «внутрішніх ритмів» в загальній медичній практиці і психіатрії зокрема. Для психологічної допомоги  необхідно якісно і кількісно визначати стан пацієнта. Ми пропонуємо адаптований україномовний варіант BRIAN-інтерв'ю. Ми провели  попередню оцінку загальної структури шкали та її питань перед аналізом надійності та валідності цієї шкали.   

Методи. Україномовна версія BRIAN-інтерв’ю дозволяє оцінити частоту проблем, пов'язаних з підтриманням регулярності циркадного ритму у хворих з гострим психозом. Нами використовувалась версія шкали, перекладена з англійської мови для оцінки стану 60ти пацієнтів із шизофренією, які проходили лікування в стаціонарі.

Результати. Впродовж 6 місяців в загальнопсихіатричному відділенні досліджено 60 пацієнтів з гострим психозом, що входив до діагностичної категорії  F20-29  за МКХ-10, середнього віку 35.2 років. Оцінка проводилась протягом 1-4 днів після госпіталізації. Загальний середній бал за BRIAN відповідав 41. Виявили порушення сну, денної та соціальної активності, розлади харчової поведінки та визначили домінантний хронотип. Спостерігалась чітка залежність порушень  серед різних вікових категорій.

Висновок. Представлені результати дослідження за україномовною версією BRIAN-інтерв’ю  серед пацієнтів з гострими психозами. Інтерв’ю дозволяє оцінити біологічні ритми пацієнтів за останні 15 днів за основними доменами: сон, денна та соціальна активність, харчова поведінка та визначити домінантний хронотип.

Актуальність

Денні ритми важливі у всьому: від циклу сон/ неспання, регуляції температури тіла, рівня гормонів, до когнітивних складових, таких як увага та настрій.

Відповідно до теорії Frank et al. 2005 [1] розлади біологічних ритмів асоціюються з розладами настрою та рецидивами хвороб. Grandin et al. 2006 [2] вказував на те, що нерегулярні циркадні ритми призводять до розладів настрою у вразливих осіб. Одні автори звертали увагу на зв'язок між поведінкою, пізнанням і афектом та порушенням біологічних ритмів [3,4], інші автори [5] зазначали, що внутрішній ритм є дуже важливою складовою для повсякденного життя людини. Крім того, є докази, що порушення біологічного ритму пророкують погане функціонування і якість життя [6].

Насправді, серед психічно хворих часто спостерігаються поведінкові зміни до загострення. Прикладом може бути порушення циклу сон/неспання (це означає, що пацієнти сплять вдень і, навпаки, активні у нічний час). Питання полягає в тому, як добові ритми впливають на психоз і як ми можемо оцінити цей вплив?

Метою дослідження було: визначення впливу ритмів на у пацієнтів з гострими психотичними станами та оцінка частоти проблем, пов'язаних з підтриманням регулярності циркадного ритму у пацієнтів з гострою шизофренією.

Матеріал та методи дослідження

Для оцінювання використовувалось BRIAN інтерв’ю (українською мовою) - Biological Rhythm Interview of Assessment in Neuropsychiatry.

Існує декілька інструментів для вимірювання циркадних ритмів. Більшість цих опитувальників визначає тільки один елемент циркадних ритмів, наприклад сон (Brief social rhythm scale, Epworth sleepiness scale) та, нажаль, не бере до уваги на інші елементи, необхідні для оптимального циркадного ритму. Соціальні ритми - певні події на роботі, в громадській діяльності, або відпочинок і фізичні вправи,- можуть вплинути на циркадну регулярність, яка послідовно пов'язана з порушенням сну. У цьому контексті, необхідно адекватне розуміння впливу факторів психічного захворювання на біологічні ритми і розробка конкретних інструментів їхньої оцінки. Тому, BRIAN-інтерв'ю було розроблено для клінічної оцінки біологічного порушення ритму (наприклад, сон, соціальна діяльність та структура харчування) серед пацієнтів, які страждають на психічні розлади [7].

BRIAN-Інтерв’ю - це простий опитувальник, легкий в користуванні за нетривалий час і придатний до застосування в клінічній практиці і наукових дослідженнях. Інтерв’ю також корисне в клінічних дослідженнях для оцінки циркадного ритму.

П'ять основних доменів інтерв’ю, описані нижче:

 • Сон - здатність підтримувати регулярність сну.
 • Діяльність (денна активність) - визначає здатність підтримувати регулярність повсякденної діяльності, включаючи побутові і трудові обов’язки, фізичну активність та сексуальні відносини.
 • Соціальні ритми - здатність підтримувати регулярність соціальної діяльності та міжособистісних відносин.
 • Режим харчування - це здатність підтримувати регулярність прийому їжі.
 • Переважний ритм (хронотип) - вибір виконання роботи або соціальна поведінка протягом дня або ночі.

BRIAN Інтерв'ю вміщує 5 областей, які вказані вище, і складається загалом з 21 пунктів. Зокрема, інтерв'ю оцінює частоту виникнення проблем, пов'язаних з підтриманням регулярності циркадного ритму. Наприклад: Чи є у вас проблеми із засинанням звичайний час? Як часто? (Елементи оцінюються за допомогою 4-бальної шкали: (1) = немає взагалі, (2) = рідко, (3) = іноді, і (4) = часто). Загальний бал знаходиться в діапазоні від 1 до 84, де більш високі бали вказують на серйозні циркадні порушення.

Інтерв’ю проводиться психологом або психіатром. Досліджуваний період часу відноситься до останніх 15 днів перед оцінкою. Ставляться бали у кожному пункті. Дослідник повинен оцінити частоту труднощів, які зазнає пацієнт в порівнянні з циркадними ритмами людини тієї ж статі, віку і соціально-культурного статусу.

Шкала в даний час доступна англійською, португальською та іспанською мовами. Ми представляємо україномовний варіант (переклад з англійської Орлова Н.) (табл. 1).

З наведених нижче варіантів, відмітити той, який краще описує стан за останні 15 днів. ні рідко іноді часто
Сон
1 Чи є у вас проблеми з засинанням в звичайний час? Як часто?
2 Чи тяжко Вам прокидатися в звичайний час? Як часто?
3 Чи відчуваєте ви труднощі піднятися з ліжка після пробудження? Як часто?
4 Чи є в вас проблеми з відчуттям відпочинку після сну. (Ви зазвичай відчуваєте себе повним сил і активно займаєтесь повсяденою діяльністю, такою як водіння, робота)? Як часто?
5 Ви відчуваєте труднощі у «відключенні» під час сну? Як часто?
Фізична активність
6 Чи відчуваєте Ви труднощі в виконанні вашої роботи? Як часто?
7 Чи є в вас труднощі в виконанні домашніх справ? Як часто?
8 Чи є у вас труднощі підтримувати в звичайному ритмі фізичну активність (наприклад, знаходження у транспорті або зайнятті спортом)? Як часто?
9 Чи є у вас труднощі в виконанні вашої повсякденної діяльності в визначенний час? Як часто?
10 Чи є у вас труднощі з лібідо / сексуальною активністю? Як часто?
Соціальна активність
11 Чи відчуваєте Ви труднощі в спілкування з іншими людьми? Як часто?
12 Ви все частіше використовуєте електронні прилади (наприклад, телевізор або інтернет), тому менше спілкуєтесь з іншими людьми? Як часто?
13 Чи є у вас труднощі узгоджувати в часі повсякденне життя і сон та спілкування з важливими людьми (сім’я, друзі, чоловік/дружина)? Як часто?
14 Чи є у вас час приділяти увагу іншим людям (родичи, друзі, чоловік/дружина)? Як часто?
Режим харчування
15 Чи є у вас труднощі в дотриманні режиму харчування? Як часто?
16 Ви пропускаєте прийоми їжі? Як часто?
17 Чи відчуваєте Ви труднощі з використанням визначеної кількості їжі? Як часто?
18 Чи використовуєте ви харчові стимулятори? (наприклад, кава, шоколад та інші) Як часто?
Ритм (Хронотип), який переважає протягом 12ти місяців
19 Як правило, більш енергійно працюю і спілкуюсь у нічний час.
20 Відчуваю себе більш продуктивним в першій половині дня.
21 У мене порушений цикл день-ніч.
Таблиця 1. Інтерв’ю для оцінки біологічних ритмів в нейропсихіатрії (BRIAN), українська версія.

Результати

Дослідження тривало 6 місяців та проводилось в відділенні гострих психозів ТМО «Психіатрія» в місті Києві. Було оцінено 60 пацієнтів з діагнозами категорії F20-29 за МКХ-10, більшість з них з гострою шизофренією (F 20.0). Середній вік пацієнтів складав 35,2 роки. Оцінювання проводилось в перші чотири дні після госпіталізації. Всі опитувані давали інформовану згоду на дослідження. Загалом у пацієнтів не виникало труднощів з відповіддю на представлені питання.

Пацієнти оцінювались за п’ятьма головними доменами BRIAN: сон, денна та соціальна активність, режим харчування та визначався переважний ритм або хронотип. Нижче представлені результати оцінки серед пацієнтів з шизофренією [8] (рис. 1).

Рисунок 1. Результати оцінки за BRIAN інтерв’ю серед опитаних.

Загальний середній бал за інтерв’ю визначався в 41 бал (максимальний 84). Пацієнти мали розлади сну (вони мали проблеми з засипанням і пробудженням у звичайний час, також відмічалися труднощі в «відключенні» під час сну). Денна активність визначалась як труднощі в завершенні діяльності на своїй роботі, домашньому господарстві, фізичній та сексуальній активності. Режим харчування описувався труднощами прийому їжі в відповідно запланований час або пропусками прийоми їжі, або прийом стимуляторів, таких як кава, кока-кола і шоколад.

Соціальна активність проявлялась у труднощах в спілкуванні і міжособистісних відносинах: неможливість приділяти увагу сім'ї, друзям або чоловікові. Переважний ритм або хронотип (визначався за останні 12 місяців) як тенденція більш енергійної праці та взаємовідносин вночі, спостерігався зворотний денний / нічний цикл.

Цікавим був аналіз циркадної активності в залежності від віку пацієнтів (рис. 2) (див також [8]).

Рисунок 2. Результати BRIAN-інтерв’ю у пацієнтів різного віку.

Визначалась чітка залежність особливостей циркадного ритму пацієнтів різного віку. Серед пацієнтів до 40-ка років (групи < 30 та 31-40 років) переважав зворотний денний / нічний цикл, вони були більш енергійними в праці та взаємовідносинах вночі. Крім того, у них спостерігалися проблеми міжособистісного спілкування і відносин. 40-50-ти річні пацієнти відмічали труднощі в своїй роботі, побуті і сексуальних відносинах. У пацієнтів 51 року та старше переважно відмічались порушення циклу день/ніч.

Обговорення

В сучасному науковому світі активно обговорюються фундаментальні механізми виникнення «синхронізації та відчування» часу організмами. На сьогодні вже відомо, що важливою ділянкою базальних гангліїв, пов’язаною з навчанням та руховою функцією є стріатум [9]. Інші дослідження показали, що смугасте тіло необхідне для нормальної поведінки синхронізації серед щурів [10]. Залишається відкритим і активно вивчається питання щодо механізмів виникнення суб’єктивного сприйняття часу та пошук методів його оцінювання особливо серед пацієнтів, що страждають на психотичні розлади. У цій публікації ми зробили першій крок по визначенню можливості використання інтерв’ю у україномовних пацієнтів та отримали перші узагальнені висновки з цієї вибірки.

Висновки

 • BRIAN інтерв’ю – це простий клінічний інструмент, що дозволяє оцінити біологічні ритми в україномовних психічно хворих;
 • інтерв’ю корисне для оцінки психічного стану пацієнта за останні 15 днів перед госпіталізацією;
 • серед пацієнтів домінувала дезорганізація соціальної активності;
 • пацієнти мали труднощі в спілкуванні і міжособистісних стосунках, а іноді виникали труднощі приділяти увагу іншим;
 • більшість пацієнтів мали зворотній денний / нічний цикл;
 • дані дозволяють говорити про препсихотичний стан у таких хворих і передбачати загострення.

Посилання

1. Frank, E., Kupfer, D.J., Thase, M.E., Mallinger, A.G., Swartz, H.A., Fagiolini, A.M., Grochocinski, V., Houck, P., Scott, J., Thompson, W., Monk, T. Two year outcomes for interpersonal and social rhythm therapy in individuals with bipolar I disorder. Archives of General Psychiatry 2005;62: 996–1004.
2. Grandin, L.D., Alloy, L.B., Abramson, L.Y. The social zeitgeber theory, circadian rhythms, and mood disorders: review and evaluation. Clinical Psychology Review 2006;26: 679–694.
3. Morgan K. Daytime activity and risk factors for late-life insomnia. J Sleep Res 2003; 12: 231-238
4. Carney CE, Edinger JD, Meyer B, Lindman L, Istre T. Daily activities and sleep quality in college students. Chronobiol Int 2006; 23:623-637 URL: http://dx.doi.org/10.1080/07420520600650695
5. Gruber J, Harvey AG, Wang PW, Brooks JO, Thase ME, Sachs GS, Ketter TA Sleep functioning in relation to mood, function, and quality of life at entry to the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder (STEP-BD). J Affect Disord 2009; 114:41-9.
6. Giglio LM, Magalhaes PV, Andreazza AC, Walz JC, Jakobson L, Rucci P, Rosa AR, Hidalgo MP, Vieta E, Kapczinski F. Development and use of a biological rhythm interview. J Affect Disord 2009; URL: http://www.jad-journal.com/article/S0165-0327(09)00037-8/abstract
7. Kapczinski F., Rosa A. R, Goy P., Zepielewski L. Biological Rhythms Interview of Assessment in Neuropsychiatry (BRIAN) Guide of administration, pp.18
8. Orlova N., Tarasov V. Brian-interview assessment in ukrainian patients with psychosis, Program and proceedings of 7th International Regional (North America) ISBS Neuroscience and Biopsychiatry Conference "Stress and Behavior" 2016; p.14 DOI: 10.13140/RG.2.1.2888.1523
9. Mello G. B M, Soares S., Paton J. J. A Scalable Population Code for Time in the Striatum Current biology: 2015; 25(9): URL: http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(15)00205-
10. Gouvêa T. S., Monteiro T., Motiwala A., Paton J. J. Striatal dynamics explain duration judgments, eLife Sciences 2015;4: e11386. DOI: 10.7554/eLife.11386