Психосоматична медицина та загальна практика https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp Психосоматична медицина та загальна практика - це електронний медичний журнал із відкритим доступом. Він присвячений актуальним питанням психосоматичної медицини, психіатрії, медичної психології, психотерапії, неврології, терапії та загальної практики en-US ook@e-medjournal.com (Olena Khaustova (Олена Олександрівна Хаустова)) a@e-medjournal.com (Vitaliy Bezsheiko) Sun, 17 May 2020 15:54:38 +0000 OJS 3.1.2.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Формування здорової корпоративної культури в медичній організації https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/230 <p>Система охорони здоров’я являється складним соціально-економічним механізмом, який покликано забезпечити реалізацію найважливішого соціального принципу&nbsp;- збереження та покращення здоров’я населення, забезпечення висококваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги.</p> <p>Не варто забувати, що організації Охорони Здоров’я мають двох стейкхолдерів: лікарів та пацієнтів (внутрішній та зовнішній клієнт). Найчасіше увага приділяється лише пацієнтам, але варто починати з формування прихильності медичних працівників до робочої організації, створювати позитивний імідж.&nbsp;</p> <p>На жаль, часто&nbsp;імідж організації формується&nbsp;стихійно. Причиною цього є не тільки не бажання керівників займатися цією проблемою, але і відсутність досвіду і знань в області формування іміджу і корпоративної культури&nbsp;(КК)&nbsp;організації.</p> <p>Культура невловима, але при цьому її вплив легко простежується в повсякденній поведінці співробітників будь-якого рівня. Визначення цілей, постановка завдань, вироблення моделей поведінки та відношення на роботі і власне сама активність всередині організації опосередковані її ідеологією. Елементи культури відображені в офіційному баченні медичного закладу, і таким чином, стають доступними для зовнішнього оточення - пацієнтів, партнерів, конкурентів і суспільства в цілому.</p> <p>Створена&nbsp;здорова корпоративна культура є важливим інструментом управління, створює&nbsp;сильні конкурентні переваги, підвищує соціальну відповідальність медичних організацій перед суспільством і пацієнтами, покращує якість медичної діяльності.&nbsp;Наявність корпоративної культури, системи цінностей і моделей поведінки дозволяє поліпшити процеси стратегічного розвитку, внутрішньої комунікації, єдності і згуртованості команди, скоротити плинність кадрів в організації.</p> <p>Система безперервної професійної освіти&nbsp;лікарів та керівникіа закладів&nbsp;охорони здоров'я повинна передбачати реалізацію освітніх програм&nbsp;в області формування і розвитку корпоративної культури медичних організацій.</p> <p>&nbsp;</p> Galyna Naumenko Авторське право (c) 2020 Galyna Naumenko http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/230 Mon, 25 May 2020 19:13:23 +0000 Психосоматичний підхід до діагностики та терапії тривоги у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/229 <p><strong>Актуальність.</strong> Тривога є нормальним захисним механізмом, який людина&nbsp; отримала в процесі еволюції і є найпершою психічною реакцією, яка виникає у відповідь на розвиток хвороби або передує їй.&nbsp; Коли тривога стає довготривалою та вираженою, мова йде про тривогу як про розлад, який негативно впливає на якість життя людини порушуючи її фізичне, психічне та соціальне функціонування. У світі тривожні розлади зумовлюють значне збільшення витрат на охорону здоров'я насамперед на індивідуальному рівні. Рання діагностика та лікування тривоги у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями (ХНІЗ) є важливою для попередження хронізації та соматизації психічних розладів, редукції та запобіганню ускладнень власне ХНІЗ.</p> <p>На рівні первинної ланки медичної допомоги натуропатичні засоби займають чільне місце в терапії тривожних розладів субклінічного рівня або соматизованих тривожних розладів. Низка клінічних досліджень доводить анксіолітичну та протистресорну дію&nbsp; екстракту ашвагандхи (Withania somnifera), L-тіаніну (L-theanine) та екстракту пасіфлори (Passiflora incarnatа), які були поєднані у фітотерапевтичному комплексі Анксіомедін®</p> <p><strong>Методи та матеріали.</strong>&nbsp; У ході&nbsp; 4-тижневого дослідження перевірялась ефективність та безпека Анксіомедіну в лікуванні психосоматичних проявів тривоги у 75 дорослих амбулаторних пацієнтів з ХНІЗ.&nbsp; Пацієнти&nbsp; обстежувалися за госпітальною шкалою тривоги і депресії HADS, чотиривимірним опитувальником для оцінки дистресу, депресії, тривоги та соматизації 4DSQ, методикою незакінчених речень Сакса-Сіднея SSCT; також відстежувались артеріальний тиск (АТ) та пульс.</p> <p><strong>Результати.</strong> За 4 тижні терапії у пацієнтів з ХНІЗ та субклінічною тривогою були редукція: соматизації за шкалою 4DSQ (-57,7 %), тривоги за шкалою HADS (-58,6 %), індексу конфліктогенності за методикою SSCT (-42,3 %), симпатикотонії (зменшення ЧСС на 24,4 %). &nbsp; Також за &nbsp;методикою SSCT значущими конфліктними зонами, що зазнали достовірної редукції в процесі терапії були: відношення до майбутнього (р&lt;0,01); страхи та побоювання (р&lt;0,01); відношення до хвороби (р&lt;0,01); відношення до себе (р&lt;0,05). Значущі побічні ефекти за час проведення досліждення не виявлялися.</p> <p><strong>Заключення.</strong> Між тривогою та ХНІЗ існує двобічний зв’язок щодо виникнення та розвитку психічних та соматичних розладів.&nbsp; В терапії субклінічної та соматизованої тривоги, особливо в первинній медичній допомозі, чільне місце займають натуропатичні засоби, як Анксіомедін, які довели свою ефективність та безпеку.</p> Олег Чабан, Олена Хаустова, Леся Сак Авторське право (c) 2020 Oleh Chaban, Olena Khaustova, Lesia Sak http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/229 Thu, 21 May 2020 12:22:29 +0000 Стиль прив’язаності як детермінанта вибору романтичного партнера https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/218 <p>Відносини в соціумі задовольняють різні соціальні потреби, наприклад, приналежність до соціальної групи (коло друзів, об'єднання сусідів) потрібна для забезпечення відчуття соціальної інтегрованості, а прив’язаність (наприклад, у романтичній парі) необхідна для задоволення потреби в емоційній близькості. Однією з важливих задач пізнього юнацького віку є встановлення глибоких відносин з романтичним партнером.</p> <p>Відомо, що важливою детермінантою вибору партнера є ранній досвід прихильності до батьків. Формування системи прихильності є критичним компонентом в людських відносинах. Цей досвід впливатиме на особистість людини і її міжособистісні відносини на наступних стадіях онтогенезу.</p> <p>У статті представлений літературний огляд теоретичних та емпіричних досліджень взаємозв’язку прив'язаності до романтичного партнера юнаків з різними особливостями взаємин з батьками. Виявлено залежність якості прихильності романтичних партнерів один до одного з якістю прив'язаності до батька і матері. Якість прив'язаності до батьків корелює з особливостями уявлень про них і їх ставленням до дівчат і юнаків. Особливості прив'язаності до романтичного партнера пов’язані з образами і батьків і партнера. Без надійної бази відносин прихильності, опрацювання афективно навантажених конфліктів з минулого між партнерами майже неможливо, без цієї бази активовані страхи і тривоги часто стають нестерпними для пари, з'являється безліч захистів і опору.</p> <p>Концепція передачі стилю прихильності між поколіннями передбачає, що люди, яким не вистачає довіри до своїх батьків, в дорослому віці матимуть труднощі у формуванні стійких романтичних зв’язків та чуйному реагуванні на потреби власних дітей, тож вивчення факторів і механізмів розвитку системи прив’язаності в юнацькому віці за для подальшої корекції має особливе значення для психології в цілому, та медичної психології зокрема.</p> Ірина Франкова, Оксана Гаврилова Авторське право (c) 2019 Iryna Frankova, Oksana Gavrilova http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/218 Wed, 20 May 2020 13:19:29 +0000 ПТСР пов’язаний зі структурними порушеннями нейронних зв’язків між правим та лівим гіпокампом https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/234 <p>Мульти-когортний аналіз результатів дифузійного магнітно-резонансної томографії (дМРТ) 3047 осіб з 28 когорт, проведений великою групою дослідників з 92 наукових інституцій, виявив, що ПТСР асоційований зі структурними змінами в покриві (tapetum), що з’єднує правий та лівий гіпокамп. Ці зміни можуть бути поясненням порушень у функціонуванні гіпокампа, які пов’язані з поведінковими та когнітивними симптомами ПТСР.</p> Dmytro Assonov Авторське право (c) 2020 Dmytro Assonov http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/234 Wed, 20 May 2020 10:25:14 +0000 Що я думаю з приводу COVID-19, або чому не потрібно боятися… собаки https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/233 Олег Чабан Авторське право (c) 2020 Oleh Chaban http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/233 Mon, 18 May 2020 14:33:13 +0000