Психосоматична медицина та загальна практика https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp Психосоматична медицина та загальна практика - це електронний медичний журнал із відкритим доступом. Він присвячений актуальним питанням психосоматичної медицини, психіатрії, медичної психології, психотерапії, неврології, терапії та загальної практики en-US ook@e-medjournal.com (Olena Khaustova (Олена Олександрівна Хаустова)) a@e-medjournal.com (Vitaliy Bezsheiko) Thu, 02 May 2019 14:06:57 +0000 OJS 3.1.2.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Чи може застосування мультидисциплінарного підходу підвищити прихильність та ефективність лікування пацієнтів із цукровим діабетом 1 і 2 типу? https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/184 <p>Значення та оцінка впливу психосоціальних чинників на <span lang="uk-UA">прихильність до</span> лікування хворих на цукровий діабет 1 <span lang="uk-UA">і</span> 2 типу та важливість міждисциплінарного підходу <span lang="uk-UA">у покращенні</span> ефективності <span lang="uk-UA">їх</span> лікування.</p> Anna Kohut, Iryna Frankova, Oleksij Potapov, Maryna Bobryk, Julia Komisarenko, Oleh Chaban Авторське право (c) 2019 Anna Kohut, Iryna Frankova, Oleksij Potapov, Maryna Bobryk, Julia Komisarenko, Oleh Chaban http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/184 Tue, 14 May 2019 13:56:44 +0000 Нейропсихологічні дослідження пацієнтів, що страждають на епілепсію, з когнітивними розладами https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/179 <p><strong>Актуальність.</strong> Порушення когнітивних функцій є найбільш розповсюдженою патологією серед психічних та неврологічних захворювань. Якісна діагностика даних порушень на додементному етапі дозволить покращити когнітивну сферу, що відповідно призведе до збереження соціального функціонування пацієнтів.</p> <p><strong>Мета.</strong> Вивчення сучасного стану проблеми порушення когнітивних функцій, узагальнення підходів щодо використання методик патопсихологічного дослідження.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> Проведено огляд та теоретичний аналіз першоджерел й сучасних наукових підходів до використання діагностичних патопсихологічних методик з метою обстеження когнітивних функцій.</p> <p><strong>Результати.</strong> В даній публікації представлено огляд наукової літератури щодо сучасного стану проблеми когнітивних порушень. Висвітлено принципи проведення патопсихологічного обстеження когнітивних функцій. Наведено стислий огляд найбільш розповсюджених тестів, шкал та патопсихологічних методик для дослідження когнітивних процесів, а також наведено можливі причини хибних результатів досліджень когнітивної сфери.</p> <p><strong>Висновки.</strong> На даний час дослідниками виділяються різні ступені та клінічні варіанти когнітивних розладів. Сучасні нейрокогнітивні тести спрямовані не тільки на виявлення симптомів когнітивного зниження та оцінки його ступеню, а й на дослідження окремих когнітивних функціональних кластерів («деменцій» та «субдеменцій»).</p> Iryna Blazhina, Volodymyr Korostiy Авторське право (c) 2019 Iryna Blazhina, Volodymyr Korostiy http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/179 Tue, 14 May 2019 11:46:34 +0000 Психоемоційні розлади у хворих на ревматоїдний артрит https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/185 <p>Даний текст є тезами Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика».&nbsp;Було обстежено 80 жінок, хворих РА у віці від 16 до 60 років (середній вік 42,4 ± 1,18), з тривалістю захворювання від 1 року до 30 років (середня тривалість 8,36 ± 0,79). Було досліджено емоційно нестабільні психічні розлади у хворих на ревматоїдний артрит. Експериментально-психологічне обстеження проводилося з використанням методик: ТАS (Торонтська шкала алекситимії), Особистісний опитувальник Бехтерівського Інституту, Шкала проявів тривоги Тейлора.</p> <p>&nbsp;</p> Alla Nikolenko Авторське право (c) 2019 Alla Nikolenko http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/185 Sat, 11 May 2019 19:11:49 +0000 Ґендерні особливості вживання алкоголю зі шкідливими наслідками при психічній та соматичній патології в практиці сімейної медицини https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/182 <p>Даний текст є тезами Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено ґендерним особливостям вживання алкоголю зі шкідливими наслідками при психічній та соматичній патології в практиці сімейної медицини.</p> Viktorija Salden' Авторське право (c) 2019 Viktorija Salden' http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/182 Sat, 11 May 2019 18:30:47 +0000 Розлад соціальної тривоги: актуальність та перспективи https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/103 <p><strong>Актуальність.</strong>&nbsp;Дана публікація направлена на узагальнення актуальних знань та досліджень щодо поширення, етіології та патогенетичних механізмів розладу соціальної тривоги. Водночас її мета полягає в висвітленні актуальної проблеми низького звернення людей, які страждають на соціофобію, за допомогою до фахівців, пов’язаної як з особливостями клінічної картини, обумовленої нейробіологічними й психосоціальними факторами, так й важливими проблемами організації надання послуг у сфері психічного здоров’я.&nbsp;Епідеміологічні дослідження свідчать, що соціальний тривожний розлад, один із найпоширеніших розладів психічного здоров’я. Проте незважаючи на поширеність розладу соціальної тривоги, велику кількість інформації, можливостей психотерапії та медикаментозного лікування, багато пацієнтів з різних причин не отримують допомоги або не звертаються за нею.</p> <p><strong>Мета.</strong>&nbsp;Узагальнення актуальних знань та досліджень щодо етіології та патогенетичних механізмів соціальних фобій й висвітлення актуальної проблеми низького звернення людей, які страждають на соціофобію, за допомогою до фахівців.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong>&nbsp;Для огляду було використано наступні бази даних, як ScienceDirect, ResearchGate, PubMed та Google Scholar.&nbsp; Пошук здійснювався за ключовими словами: social anxiety disorder, sociophobia, social anxiety, cognitive-behavioral model, neurobiology, mental health.</p> <p><strong>Результати.&nbsp;</strong>У статті висвітлені загальні відомості про соціальний тривожний розлад, його поширеність та наслідки. Розглянуто основні етіологічні механізми, сучасні погляди на нейробіологічні та психологічні основи розладу. Додатково було проаналізовано особливості клінічної картини та її вплив на соціальне функціонування особистості, в тому числі й звернення за допомогою. Запропоновано &nbsp;аспекти, які корисно врахувати при розробці рекомендацій для фахівців загальномедичної практики та центрів громадського психічного здоров’я.</p> <p><strong>Висновки.</strong>&nbsp;Соціальний тривожний розлад слід розглядати як комплексний розлад психічного здоров’я. Розпізнання ознак розладу соціальної тривоги у їх сукупності часто призводить до помилкового трактування клінічних ознак як проявів депресії чи інших невротичних порушень серед фахівців первинної ланки. Інформування фахівців загальномедичної практики та центрів громадського психічного здоров’я про особливості клінічної картини та соціального функціонування пацієнтів з даним розладом може допомогти подолати бар’єри стигматизації та покращити звернення за кваліфікованою допомогою.</p> Oleksandr Avramchuk Авторське право (c) 2018 Oleksandr Avramchuk https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/103 Sat, 11 May 2019 16:06:23 +0000