Психосоматична медицина та загальна практика https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp Психосоматична медицина та загальна практика - це електронний медичний журнал із відкритим доступом. Він присвячений актуальним питанням психосоматичної медицини, психіатрії, медичної психології, психотерапії, неврології, терапії та загальної практики Private Publisher "Chaban O. S." en-US Психосоматична медицина та загальна практика 2519-8572 Аналіз психофармакологічної та психотерапевтичної корекції диссомнічних порушень у військовослужбовців у порівняльному аспекті https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/202 <p>В контексті психічного здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України нашу увагу привертає висока поширеність порушень сну, які виявляються у 74-92% пацієнтів Запорізького військового госпіталю, які перебувають на етапі стаціонарного лікування. Розроблена на кафедрі психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету техніка швидкої аутогенної корекції диссомнічного синдрому є привабливою альтернативою психофармакологічному лікуванню. Представлено проміжні результати клінічної апробації методики у порівнянні з медикаментозним лікуванням, які свідчать про її ефективність щодо регуляції порушень нічного сну та подолання явищ денної сонливості у зазначеного контингенту хворих.</p> <p>Даний текст є тезами II Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвяченоаналізу психофармакологічної та психотерапевтичної корекції диссомнічних порушень у військовослужбовців у порівняльному аспекті.</p> Галина Гук Авторське право (c) 2019 Galyna Guk http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-11-08 2019-11-08 4 2 e0402202 e0402202 10.26766/pmgp.v4i2.202 Психічне здоров’я і стигматизація в умовах сьогодення https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/201 <p>Даний текст є тезами II Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено психічному здоров’ю і стигматизації в умовах сьогодення.</p> Валентина Чорна Авторське право (c) 2019 Valentyna Chorna http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-11-08 2019-11-08 4 2 e0402201 e0402201 10.26766/pmgp.v4i2.201 Порівняльна характеристика якості життя пацієнтів з віддаленими наслідками бойової травми мозку https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/200 <p>Даний текст є тезами II Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено&nbsp;порівняльній характеристиці якості життя пацієнтів з віддаленими наслідками бойової травми мозку.</p> Інна Черненко Авторське право (c) 2019 Inna Chernenko http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-11-06 2019-11-06 4 2 e0402200 e0402200 10.26766/pmgp.v4i2.200 Представленість депресивних проявів у вагітних із загрозою переривання вагітності, які проживають в Луганській області https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/198 <p>Даний текст є тезами II Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено представленості депресивних проявів у вагітних із загрозою переривання вагітності, які проживають в Луганській області.</p> Романенко Ірина Авторське право (c) 2019 Romanenko Iryna http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-10-30 2019-10-30 4 2 e0402198 e0402198 10.26766/pmgp.v4i2.198 До питання діагностики та лікування прозопалгій https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/199 <p>Даний текст є тезами ІІ Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено питанню діагностики та лікування прозопалгій. Було обстежено 56 пацієнтів, що звернулися за консультацією невролога зі скаргами на болі у обличчі. У 26 з них біль був тригемінальним, у 12 був обумовлен артрозом та артритом скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС), хронічним спазмом жувальних м'язів, у 18 пацієнтів були виявлені ознаки перенавантаження СНЩС та спастичної реакції жувальних м'язів на навантаження. Всі пацієнти мали тривожно-депресивні порушення різного ступеню. Лікування пацієнтів з порушенням функції&nbsp; СНЩС та жувальних м'язів включало призначення прегабаліну, габапентіну або антидепресантів,&nbsp; лікування у ортодонта, виконання вправ артикуляційної гімнастики. Проведена робота показала високу діагностичну цінність ультразвукової діагностики СНЩС та еластографії жувальних м’язів у первинній діагностиці прозопалгій.</p> Неллі Балкова Лілія Янішевська Авторське право (c) 2019 Nelli Balkova, Liliya Yanishevska http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-10-30 2019-10-30 4 2 e0402199 e0402199 10.26766/pmgp.v4i2.199