https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/issue/feed Психосоматична медицина та загальна практика 2020-11-21T13:07:03+02:00 Olena Khaustova (Олена Олександрівна Хаустова) ook@e-medjournal.com Open Journal Systems <p>Психосоматична медицина та загальна практика - це електронний медичний журнал із відкритим доступом. Ми публікуємо оригінальні дослідження, огляди та клінічні випадки, які стосуються всіх аспектів діагностики та лікування як соматичних (фізичних) захворювань, так і психічних розладів. Ми дотримуємось політики вільного доступу. Всі опубліковані статті одразу доступні для перегляду через мережу інтернет без додаткових платежів або підписки.</p> https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/257 Статеві особливості депресивних розладів у осіб юнацького та молодого віку 2020-11-21T13:07:03+02:00 Анастасія Котенко nastushakrem@gmail.com Авторське право (c) https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/256 Нефармакологічні методи корекції когнітивних функцій: сучасний стан проблеми та власний досвід застосування у пацієнтів із епілепсією 2020-11-21T13:02:08+02:00 Володимир Коростій vikorostiy@ukr.net Ірина Блажіна blazhina9@gmail.com <p><strong>Актуальність. </strong>Найпоширенішими психічними станами при епілепсії є депресія, тривога, поведінкові, психотичні розлади та когнітивні розлади, які можуть бути спричинені також судомними нападами. Метою дослідження було дослідження когнітивних та афективних порушень у<br>хворих на епілепсію та методів нефармакологічної корекції, оскільки когнітивні порушення та афективні розлади мають значний вплив на функціонування пацієнтів, їх соціалізацію та рівень інвалідності.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> Ми вивчали особливості клінічних та психопатологічних проявів у хворих на епілепсію. Дослідження охопило 100 пацієнтів (47 чоловіків та 53 жінки), які знаходились у стаціонарній лікуванні. Були використані наступні методи психодіагностики: психодіагностична шкала оцінки когнітивних функцій Торонто TorCA, тест з 10 слів Лурії, тест MOCA, тест Мюнстерберга, тест Mini-Mult, шкала якості життя, шкала депресії<br>та тривоги Гамільтона. Ми застосовували немедикаментозні методи реабілітації для корекції когнітивних порушень у пацієнтів з деменцією легкої та середньої тяжкості.</p> <p>Під час пандемії COVID-19 пацієнти отримали доступ до онлайн версії когнітивних тренувань, що є актуальним під час карантинних обмежень. На даний час група пацієнтів тренується дистанційно.</p> <p><strong>Результати.</strong> В результаті дослідження виявлено: 88% пацієнтів мали зниження пам’яті, у 38% спостерігались симптоми депресії, у 28% виявлено легку ситуативну або невротичну депресію, у 8% - середню депресію, 2% пацієнтів мали важку депресію. У 20% обстежених спостерігалась виражена тривога, у 16% виявлено симптоми тривоги. Середній показник якості життя серед усіх обстежених становив 67,5 зі 100.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Результати проведених досліджень вказують на необхідність подальшого вивчення особливостей коморбідної патології при епілепсії та розробки та впровадження нефармакологічних методів лікування епілепсії. Існує потреба у подальшому вивченні ефективності когнітивних тренувань у хворих на епілепсію.</p> Авторське право (c) https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/255 Особливості статистичного аналізу медико-психологічних досліджень 2020-11-21T12:44:02+02:00 Марія Іванчук mgracia2015@gmail.com Олександр Поліщук kt482@ukr.net <p><strong>Мета дослідження:</strong> розглянути особливості статистичного аналізу при проведенні психологічних та медико-психологічних досліджень.</p> <p><strong>Результати.</strong> Однією з особливостей проведення медико-психологічних досліджень є процес вимірювання результатів експерименту. На відміну від медичних досліджень, в яких зазвичай використовуються фізичні одиниці вимірювання, більшість змінних у психологічних дослідженнях не є однозначними чи простими для вимірювання. Для опису процедур психологічного вимірювання у психологічних дослідженнях використовують 4 типи шкал вимірювання: номінативна, порядкова, інтервальна та шкала рівних відносин. Статистичний аналіз результатів медико-психологічного дослідження залежить від типу шкали, в якій вимірювалася досліджувана ознака.</p> <p>Номінативна шкала – це шкала, що класифікує за назвою. Для опису та аналізу номінативних шкал використовують таблиці спряженості. Порядкова шкала – шкала, що класифікує за принципом «більше-менше». Статистичний аналіз порядкових шкал проводять за допомогою непараметричних критеріїв. Інтервальна шкала – це шкала, за якою кожне з можливих значень ознаки знаходиться на однаковій відстані від іншого значення. Шкала рівних відносин має всі властивості номінативної, порядкової та інтервальної шкал. Для аналізу результатів дослідження, що були виміряні у інтервальних шкалах або у шкалах рівних відносин використовують параметричні або непараметричні критерії в залежності від розподілу випадкової величини.</p> <p><strong>Висновок.</strong> Вибір методу статистичного аналізу результатів психологічного дослідження залежить від типу шкали, в якій вимірювалися дані. Коректне застосування статистичного аналізу є запорукою отримання достовірних результатів медико-психологічного дослідження.</p> Авторське право (c) https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/254 Порушення серцевого ритму та кардіореабілітація: роль кінезіофобії 2020-11-21T12:36:07+02:00 Тетяна Амеліна kt482@ukr.net Олександр Поліщук kt482@ukr.net Авторське право (c) https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/252 Психологічні особливості пацієнтів з патологією органів травлення 2020-11-02T17:36:16+02:00 Dmytro Korshevnyuk dr.korshevnyuk@gmail.com <p>В тезах розглянуто основні теоретичні засади до психопатологічних аспектів та типів особистості у хворих виразковою патологією органів травлення. Намічено напрям подальших наукових досліджень: вивчити особливості перебігу психічних проявів у пацієнтів з виразковою патологією органів травлення в сучасних умовах.</p> Авторське право (c)