https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/issue/feed Психосоматична медицина та загальна практика 2019-01-18T11:26:44+00:00 Olena Khaustova (Олена Олександрівна Хаустова) ook@e-medjournal.com Open Journal Systems Психосоматична медицина та загальна практика - це електронний медичний журнал із відкритим доступом. Він присвячений актуальним питанням психосоматичної медицини, психіатрії, медичної психології, психотерапії, неврології, терапії та загальної практики https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/158 Непсихотичні розлади у хворих на артеріальну гіпертензію 2019-01-18T11:26:44+00:00 Serhii Sarzhevskyi sergeysarzhev@gmail.com Mykola Khomitskyi nhomitski@ukr.net <p>Даний текст є тезами ХІІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених: «Медична психологія 12.0: аспекти практичної діяльності». Описане нижче присвячено формуванню саногенного мислення як способу уникнення нав'язливих думок.</p> 2019-01-18T11:24:41+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/112 Психологічні особливості прояву кібербулінгу у сучасних школярів 2019-01-18T10:50:08+00:00 Iryna Potoc'ka osobiste8@gmail.com Tetjana Rysynec' osobiste8@gmail.com Ljudmyla Lojko osobiste8@gmail.com <p>Однією із найгостріших проблем взаємодії дитини з інтернетом є небезпека зіткнення з нападами, які називають кібербулінгом. Кібербулінг – це новітня форма агресії, що передбачає жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з використанням інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних мереж тощо. Вже давно спілкування в інтернет-середовищі стало невіддільною частиною життя сучасного підлітка. Проблема полягає в тому, що це може нести в собі певні небезпеки про які дорослий може і не підозрювати. Дана тема є досить актуальною і в наш час існує велика потреба в дослідженні даного явища. Метою даного дослідження є вивчення психологічних особливостей прояву кібербулінгу у сучасних школярів. В зв`язку з відсутністю методів для дослідження цього явища був створений авторський опитувальник причетності до кібербулінгу. В роботі розкрито психологічний зміст поняття, ролі притаманні ситуаціям кібербулінгу, типи поведінки переслідувача, а також риси притаманні переслідувачу, жертві та свідку кібербулінгу. В результатах дослідження описуються результати теоретико-емпіричних досліджень психологічних особливостей прояву кібербулінгу у сучасних школярів в залежності від віку та статі. В ході дослідження виявлено, що кібербулінг як негативне явище найчастіше зустрічається серед учнів старших класів. Також емпірично доведено відмінності у проявах кібербулінгу учнів залежно від їх статті.</p> 2019-01-18T10:49:25+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/126 Рекомендації щодо комунікації лікаря з пацієнтом в клініці онкології, акушерства-гінекології та педіатрії 2019-01-14T17:10:00+00:00 Lidia Trachuk lidiatrachuk@gmail.com <p><strong>Актуальність:</strong> Ефективність медичної допомоги у великій мірі визначається якістю контакту між лікарем та пацієнтом. Володіння комунікативними навичками та знання дієвих засобів медичного спілкування дозволяє лікарю будь-якої спеціальності більш ефективно вирішувати складні завдання, які виникають в лікувально-діагностичному процесі.</p> <p><strong>Методи:</strong> Даний огляд базується на матеріалах статей про рекомендації доказової медицини стосовно спілкування лікарів та пацієнтів в онкологічних, акушерських і гінекологічних та педіатричних клініках.</p> <p><strong>Результати:</strong> В результаті ми очікуємо, що цей огляд сприятиме поширенню знань про методи доказової медицини для покращення спілкування в акушерстві-гінекології, педіатрії та онкології. &nbsp;</p> <p><strong>Висновки:</strong> Здатність лікарів до ефективної комунікації є ключем до успішних відносин між пацієнтом і лікарем. Сучасний стан системи охорони здоров'я вимагає збільшення клінічної продуктивності та меншого часу для кожного пацієнта, що може перешкоджати якісному спілкуванню між пацієнтом і лікарем. Використання пацієнт-центрованого підходу, емпатії, спільного прийняття рішень покращує зв'язок між пацієнтом і лікарем, ефективність терапії та збільшує прихильність до призначеного лікування у клініці онкології, акушерства-гінекології та педіатрії.</p> 2019-01-11T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/139 Сучасний стан судово-психіатричної експертизи та надання психіатричної допомоги особам із станами залежності від психоактивних речовин, які скоїли кримінальні правопорушення 2019-01-14T17:08:34+00:00 Oksana Oliinyk sudprof@i.ua Oleksandr Revenok sudprof@i.ua <p><strong>Анотація</strong></p> <p><strong>Актуальність</strong>. Неухильно зростаючі показники поширеності психічних розладів внаслідок різних форм залежностей та висока криміногенність таких осіб обумовили низку законодавчих змін у сфері юриспруденції (права), медицини та експертизи.</p> <p><strong>Мета</strong> - проаналізувати та науково обґрунтувати актуальність законодавчих змін щодо судово-психіатричної експертизи та надання психіатричної допомоги особам із станами залежності від психоактивних речовин, які вчинили кримінальні правопорушення.</p> <p><strong>Матеріали та методи</strong>. Для наукового обґрунтування використовувались результати судово-психіатричного обстеження 368 підекспертних із залежністю від ПАР. Вибірка була представлена групою з алкогольною (АЗ) та наркотичною залежністю (НЗ) (відповідно 156 і 212 випадків). Для аналізу і обробки даних застосовувались аналітичний, клініко-анамнестичний, клініко-психопатологічний, статистичний методи і метод судово-психіатричного аналізу.</p> <p><strong>Результати</strong> наукових досліджень свідчать про високі показники наркозахворюваності та рецидивності злочинів, велику частку наркозалежних осіб в установах відбування покарань внаслідок низького порогу притягнення їх до кримінальної відповідальності. Це демонструє неефективність жорстких кримінальних підходів стосовно осіб, залежних від ПАР і свідчить про необхідність гуманізації державної політики щодо них.</p> <p><strong>Висновки</strong>. Законодавство України потребує нагальних змін у питаннях запровадження альтернативних покаранню заходів лікування осіб із станами залежності, формування мережі спеціалізованих медико-реабілітаційних центрів, впровадження диференційованих експертних підходів при виборі медичних заходів примусового чи альтернативного характеру.</p> <p>Судово-психіатрична експертиза виступає першим етапом практичної реалізації задекларованих законодавчих змін. Однак, з урахуванням сьогоденних реалій, самі експерти потребують соціальних гарантій своєї професійної незалежності.</p> 2019-01-08T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/65 Особливості розладів спектра шизофренії при вживанні канабіноїдів 2019-01-14T16:58:48+00:00 Julia Kramar vjulia@meta.ua <p>В даному клінічному випадку продемонстровано типову клінічну картину розладу спектру шизофренії при вживанні канабіноїдів в анамнезі.</p> 2018-12-25T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##