https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/issue/feed Психосоматична медицина та загальна практика 2019-11-08T19:41:19+00:00 Olena Khaustova (Олена Олександрівна Хаустова) ook@e-medjournal.com Open Journal Systems Психосоматична медицина та загальна практика - це електронний медичний журнал із відкритим доступом. Він присвячений актуальним питанням психосоматичної медицини, психіатрії, медичної психології, психотерапії, неврології, терапії та загальної практики https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/202 Аналіз психофармакологічної та психотерапевтичної корекції диссомнічних порушень у військовослужбовців у порівняльному аспекті 2019-11-08T19:41:19+00:00 Галина Гук galinaguc@gmail.com <p>В контексті психічного здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України нашу увагу привертає висока поширеність порушень сну, які виявляються у 74-92% пацієнтів Запорізького військового госпіталю, які перебувають на етапі стаціонарного лікування. Розроблена на кафедрі психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету техніка швидкої аутогенної корекції диссомнічного синдрому є привабливою альтернативою психофармакологічному лікуванню. Представлено проміжні результати клінічної апробації методики у порівнянні з медикаментозним лікуванням, які свідчать про її ефективність щодо регуляції порушень нічного сну та подолання явищ денної сонливості у зазначеного контингенту хворих.</p> <p>Даний текст є тезами II Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвяченоаналізу психофармакологічної та психотерапевтичної корекції диссомнічних порушень у військовослужбовців у порівняльному аспекті.</p> 2019-11-08T19:41:18+00:00 Авторське право (c) 2019 Galyna Guk https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/201 Психічне здоров’я і стигматизація в умовах сьогодення 2019-11-08T19:17:58+00:00 Валентина Чорна valentina.chorna65@gmail.com <p>Даний текст є тезами II Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено психічному здоров’ю і стигматизації в умовах сьогодення.</p> 2019-11-08T19:11:35+00:00 Авторське право (c) 2019 Valentyna Chorna https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/200 Порівняльна характеристика якості життя пацієнтів з віддаленими наслідками бойової травми мозку 2019-11-06T15:48:52+00:00 Інна Черненко chernenko.innushta79@gmail.com <p>Даний текст є тезами II Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено&nbsp;порівняльній характеристиці якості життя пацієнтів з віддаленими наслідками бойової травми мозку.</p> 2019-11-06T15:48:52+00:00 Авторське право (c) 2019 Inna Chernenko https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/198 Представленість депресивних проявів у вагітних із загрозою переривання вагітності, які проживають в Луганській області 2019-10-30T08:26:56+00:00 Романенко Ірина iryna.romanenko@gmail.com <p>Даний текст є тезами II Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено представленості депресивних проявів у вагітних із загрозою переривання вагітності, які проживають в Луганській області.</p> 2019-10-30T08:26:55+00:00 Авторське право (c) 2019 Romanenko Iryna https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/199 До питання діагностики та лікування прозопалгій 2019-11-06T08:12:24+00:00 Неллі Балкова nelli.balkova@gmail.com Лілія Янішевська nelli.balkova@gmail.com <p>Даний текст є тезами ІІ Науково-практичної конференції «Психосоматична медицина: наука і практика». Описане нижче присвячено питанню діагностики та лікування прозопалгій. Було обстежено 56 пацієнтів, що звернулися за консультацією невролога зі скаргами на болі у обличчі. У 26 з них біль був тригемінальним, у 12 був обумовлен артрозом та артритом скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС), хронічним спазмом жувальних м'язів, у 18 пацієнтів були виявлені ознаки перенавантаження СНЩС та спастичної реакції жувальних м'язів на навантаження. Всі пацієнти мали тривожно-депресивні порушення різного ступеню. Лікування пацієнтів з порушенням функції&nbsp; СНЩС та жувальних м'язів включало призначення прегабаліну, габапентіну або антидепресантів,&nbsp; лікування у ортодонта, виконання вправ артикуляційної гімнастики. Проведена робота показала високу діагностичну цінність ультразвукової діагностики СНЩС та еластографії жувальних м’язів у первинній діагностиці прозопалгій.</p> 2019-10-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2019 Nelli Balkova, Liliya Yanishevska