Грубляк, В. «Застосування анксиолітиків та β1-адреноблокаторів в поєднанні з когнітивно-поведінковою терапією для зменшення тривожних розладів при вегето-судинній дистонії в осіб молодого віку». Психосоматична медицина та загальна практика, вип. 6, вип. 3, Грудень 2021, с. e0603306, doi:10.26766/pmgp.v6i3.306.