[1]
В. Грубляк, «Застосування анксиолітиків та β1-адреноблокаторів в поєднанні з когнітивно-поведінковою терапією для зменшення тривожних розладів при вегето-судинній дистонії в осіб молодого віку», PMGP, вип. 6, вип. 3, с. e0603306, Груд 2021.