Грубляк, В. (2021) «Застосування анксиолітиків та β1-адреноблокаторів в поєднанні з когнітивно-поведінковою терапією для зменшення тривожних розладів при вегето-судинній дистонії в осіб молодого віку», Психосоматична медицина та загальна практика, 6(3), с. e0603306. doi: 10.26766/pmgp.v6i3.306.