ЧАБАН, О. Що я думаю з приводу COVID-19, або чому не потрібно боятися… собаки. Психосоматична медицина та загальна практика, [S. l.], v. 5, n. 1, p. e0501233, 2020. DOI: 10.26766/pmgp.v5i1.233. Disponível em: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/233. Acesso em: 5 груд. 2021.