Грубляк, В. (2021). Застосування анксиолітиків та β1-адреноблокаторів в поєднанні з когнітивно-поведінковою терапією для зменшення тривожних розладів при вегето-судинній дистонії в осіб молодого віку. Психосоматична медицина та загальна практика, 6(3), e0603306. https://doi.org/10.26766/pmgp.v6i3.306