(1)
Савчук, В. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) в контексті хронічного больового синдрому. PMGP 2022, 7.